Przejdź do treści

Ogłoszenie

  • przez

Tomasz Stec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMDREW Tomasz Stec w Tarnawie Dolnej informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka huśtawka dziecięca z zabezpieczeniami, kod EAN: 5908302606737, nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na nieprawidłową wysokość drążka, co stwarza ryzyko wystąpienia urazu kończyn dolnych dziecka ściśniętych między częściami zabawki oraz z uwagi na występowanie otworów, które stwarzają niebezpieczeństwo uwięźnięcia głowy, szyi lub całego ciała dziecka, co stwarza poważne ryzyko uduszenia użytkownika oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

_MG_8112